VEILIGHEID

KARATE TETERINGEN

Een veilig sport omgeving is van essentieel belang. Shotokan Karate-do Teteringen stelt daarom eisen aan de vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Daarnaast is de vereniging zo ingericht dat wij aan alle wettelijke eisen voldoen voor een veilig sport klimaat.

VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG)

Omdat Shotokan Karate-do Teteringen bestierd wordt door vrijwilligers, hebben alle vrijwilligers, technische staf, bestuursleden en overige actief betrokkenen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG wordt afgegeven door Justis, nadat men een volledige screening heeft uitgevoerd.

Daarnaast hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld die actief wordt nageleefd en een levend document is dat daar waar nodig jaarlijks wordt geactualiseerd.

GEDRAGSCODES

De technische staf handelt na de gedragscodes voor trainers en coaches zoals opgesteld door het NOC*NSF. Zo ook het bestuur die hun eigen specifieke gedragscodes hebben te volgen.

VERTROUWENSPERSOON

In het geval een lid van Shotokan Karate-do Teteringen, of een vrijwilliger, grensoverschrijdend gedrag ervaart, dan is de vertrouwenspersoon daar om deze persoon aan te horen, bij te staan en te adviseren in eventuele vervolgstappen. Belangrijk om te vermelden is dat de vertrouwenspersoon geen hulpverlener is, maar een steun en toeverlaat die de belangen van het slachtoffer in het vizier houdt.

Daarnaast wijst de vertrouwenspersoon het bestuur op zaken die hun aandacht behoeven met betrekking tot de veiligheid van sporters en vrijwilligers.

De vertrouwenspersoon van Shotokan Karate-do Teteringen is Albert Korzilius die te bereiken is via awmkorzilius@kpnmail.nl en is ook altijd aan te spreken voor, tijdens of na trainingen.

PRIVACY

Het spreekt voor zich dat Shotokan Karate-do Teteringen het erg belangrijk vindt dat de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers beschermd worden.

Daarom zal er alles aan gedaan worden om de privacy te waarborgen en wordt er zeer zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan en zullen de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gerespecteerd worden.

Lees hier het volledige privacy beleid.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In het Huishoudelijk Reglement (klik om te downloaden) staan een aantal basis afspraken omschreven die voornamelijk belangrijk zijn voor nieuwe leden om goed door te nemen. Kleine aanpassingen kunnen doorgevoerd worden wanneer er, bijvoorbeeld, nieuwe contributie bedragen worden doorgevoerd of de trainingsdagen en/of tijden aangepast worden.

preventie- en integriteitsbeleid

Lees hier ons preventie- en integriteitsbeleid.

slider karate voor volwassenen wedstrijd grey
slider karate shotokan team
slider karate eerste dan

Shotokan Karate-Do Teteringen

Opgericht in 1981 door Bert Pijpers en aangesloten bij Karate-do Bond Nederland. De stijl die beoefend wordt is Shotokan, de meest beoefende karate stijl ter wereld. Wij volgen de filosofie van de Japanse Karate Associatie (JKA).
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram